Belgium BEL  
dut  

rss

  • rss
AGER

Ondernemerschap in België: 50-plussers en vrouwen
zetten economie binnenkort op zijn kop

Amway publiceert 7e editie van wereldwijde studie over ondernemerschap

  • 80% van de Belgen staat positief tegenover ondernemerschap, dit is 7% meer dan in 2015
  • 1 Belg op 2 ouder dan 50 ziet ondernemen als een interessante carrièrestap
  • 32% van de Belgische vrouwen denkt eraan om een eigen onderneming op te starten

Amway publiceert de zevende editie van zijn jaarlijkse studie onder de titel ‘Amway Global Entrepreneurship Report 2016’ (AGER) over wereldwijd ondernemerschap. Hieruit blijkt dat de Belg – niet alleen de doorsnee jonge ondernemer, maar ook vrouwen en senioren – zich steeds meer aangetrokken voelt tot ondernemerschap.

Belg steeds meer geneigd tot ondernemen

Voor het tweede opeenvolgende jaar maakt de studie van Amway gebruik van een nieuw hulpmiddel om de verschillende houdingen tegenover ondernemen wereldwijd beter in kaart te brengen. De Amway Entrepreneurial Spirit Index (AESI) meet de factoren die een invloed hebben op de intentie om een eigen onderneming op te richten[1]. Wereldwijd ligt de gemiddelde AESI-score dit jaar op 50 en de landen met een podiumplaats op het gebied van ondernemen zijn Vietnam (81), India (80) en Thailand (77).

[1] De AESI berust op drie variabelen, die elk zijn afgeleid uit de Theory of Planned Behaviour van Icek Ajzen: wenselijkheid (desirability)[1], haalbaarheid (feasibility)[1] en de sociale omgeving (stability against social pressure)[1]. Hoe hoger de score, hoe hoger de intentie van de respondent om een eigen onderneming op te richten.

prof-victor-gilsing

“Nog een beetje geduld,” lacht Victor Gilsing, hoogleraar Corporate Innovation & Entrepreneurship aan de Universiteit van Antwerpen. “De resultaten van dit jaar zijn indrukwekkend en veelbelovend. Toch zien we dat de grootste uitdaging voor de Belgen ligt in de oprichting zelf, wat gezien onze eerder traditionele cultuur niet hoeft te verbazen. De AESI-resultaten, die boven het Europese gemiddelde liggen, wijzen erop dat zich een culturele verandering aan het voltrekken is en dat deze misschien de voorloper is van een nieuw ondernemerschapsklimaat in België.”

Victor Gilsing
Hoogleraar Corporate Innovation & Entrepreneurship aan de Universiteit van Antwerpen.

Maar hoe kunnen we deze plotse interesse voor ondernemerschap verklaren? Volgens Bernard Surlemont, hoogleraar Ondernemerschap aan de HEC, de Universiteit van Luik, halen twee categorieën van de Belgische bevolking momenteel het traditionele ondernemerschap overhoop: vrouwen en 50-plussers.

De ‘papy boom’ van het Belgische ondernemerschap

Volgens de resultaten van de studie staat 78% van de Belgen van 50 jaar of ouder positief tegenover ondernemerschap, dit is 17% meer dan in 2015. Bovendien is het ondernemerschapspotentieel (en dus het aantal personen dat overweegt om een onderneming op te starten) voor deze leeftijdscategorie 7% gestegen tegenover vorig jaar. Globaal genomen beschouwt één Belg op twee van 50 jaar of ouder het ondernemerschap als een interessante carrièrestap.

Liege   30/03/2012 Bernard Surlemont Reporters © Pascal Broze

Liege 30/03/2012
Bernard Surlemont
Reporters © Pascal Broze

Volgens Bernard Surlemont, hoogleraar Ondernemerschap aan HEC, Universiteit van Luik, kunnen tal van factoren deze sterke stijging verklaren: “Naast talrijke beleidsmaatregelen om ondernemerschap te stimuleren, heeft ook de gewijzigde wetgeving inzake de sociale zekerheid een belangrijke impact gehad op 50-plussers. Met de verhoging van de pensioenleeftijd tot minstens 65 jaar zien de meeste werknemers zich genoodzaakt om een alternatief te zoeken en ondernemerschap komt hierbij als meest interessante optie uit de bus gezien de huidige context van de tewerkstellingsmarkt. De Belgische wetgeving is recent overigens gewijzigd in het voordeel van zelfstandigen, die voortaan meer voordelen hebben wanneer ze zich terugtrekken. In deze context hoeft het geen verbazing te wekken dat deze leeftijdscategorie interesse heeft voor ondernemerschap en eraan denkt om een eigen onderneming op te starten.”

Bernard Surlemont
Hoogleraar Ondernemerschap HEC, Universiteit van Luik

© 2011 Amway Europe. All rights reserved. | www.amway-europe.com |
Connexia